วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รับทำแผนธุรกิจ

รับทำแผนธุรกิจ Busines plan writing

บริการเขียนแผนธุรกิจ business plan ธุรกิจ เอสเอ็มอี SMEs sme แฟรนไชส์ Franchise แผนธุรกิจ business plan แผนการตลาด marketing plan ตัวอย่างแผนธุรกิจ ดาวน์โหลดแผนธุรกิจ business plan download รับทำ รับเขียน แผนธุรกิจ แผนการตลาด รับทำ business plan รับทำ รับเขียน business plan การวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ SWOT analysis แผนกลยุทธ์ แผนบริหารจัดการ แผนการเงิน วิเคราะห์การเงิน แผนการลงทุน วิจัย งานวิจัย research ที่ปรึกษาธุรกิจ

"เราคือทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพจากหลากหลายประสบการณ์ในธุรกิจ และบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี ให้บริการด้านงานที่ปรึกษาธุรกิจครบวงจร ด้านแผนธุรกิจ มาสเตอร์แพลน บัญชี การเงิน กฏหมาย ด้านการวางแผนธุรกิจ วางระบบ การเขียนระบบงาน คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือธุรกิจ เขียนแผนธุรกิจ ระบบแฟรนไชส์ Franchise และเอสเอ็มอี SMEs เขียนโครงการเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ ติดต่อสถาบันการเงิน นักลงทุน หุ้นส่วนธุรกิจ บริษัท ห้างสรรพสินค้า ตัวแทนสาขา ตัวแทนธุรกิจต่างประเทศ เพื่อการลงทุน พร้อมให้บริการท่านด้วยความเป็นมืออาชีพ ในราคามิตรภาพ และเป็นเว็บไซต์ที่เสนอสาระความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ด้านธุรกิจเอสเอ็มอี SMEs และแฟรนไชส์ Franchise ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจ การสร้างธุรกิจ การทำธุรกิจ และสาระน่ารู้ต่างๆ ที่ควรทราบในการประกอบธุรกิจ สำหรับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs และนักศึกษาฯ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป"
>> ดาวน์โหลด ตัวอย่างแผนธุรกิจ รายละเอียดแผนธุรกิจ ขนาดไฟล์

ทางทีมงานจะพยายาม update แผนธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ ปี 2554 นี้ เร็วๆ นี้

เริ่มต้นเรียนรู้วิธีการเขียนแผนธุรกิจสำหรับ SMEs
 1. สู่ความสำเร็จในการเขียนแผนธุรกิจ SMEs
 2. วิธีเขียนแผนธุรกิจ SMEs
 3. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ SMEs
 4. การจัดการโครงสร้างองค์กรเพื่อธุรกิจ
 5. การคัดเลือกบุคลากรคุณภาพ
 6. การฝึกอบรมบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ภาพรวมการบริหารร้านค้า SMEs
 8. การวางแผนระบบบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs
 9. เทคโนโลยีการผลิตที่ผู้ประกอบการควรรู้
 10. การควบคุมคุณภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ
 11. มาตรฐานและระบบคุณภาพสำหรับธุรกิจ SMEs
 12. การคัดเลือกวัตถุดิบ
 13. เทคโนโลยีสะอาดสำหรับธุรกิจ SMEs
 14. บัญชี...เสริมกลยุทธ์ธุรกิจ SMEs ได้อย่างไร
 15. แหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์
 16. แหล่งการเงินอื่นๆ สำหรับธุรกิจ SMEs.
 17. การจัดทำโครงการเพื่อขอเงินกู้สำหรับธุรกิจ SMEs
 18. การประมาณการงบการเงินและความต้องการทางการเงิน
 19. การบริหารความเสี่ยงภัยสำหรับธุรกิจ
 20. การประมาณการงบกระแสเงินสด
 21. การจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือสำหรับธุรกิจ SMEs
 22. การตรวจสอบฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs
 23. การจัดหาเงินทุนของธุรกิจ SMEs
 24. งบกระแสเงินสด
 25. งบการเงินและงบดุล
 26. การจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้
 27. การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน
 28. ข้อคิดเบื้องต้นของผู้ที่มีร้านค้า SMEs
 29. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด 1
 30. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด 2
 31. การวิจัยการตลาดเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจของ SMEs
 32. การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
 33. การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
 34. การจัดทำบรรจุภัณฑ์ 1
 35. การจัดทำบรรจุภัณฑ์ 2
 36. การเก็บข้อมูลทางการตลาด
 37. ความสำเร็จของ SMEs กับการโฆษณา
 38. SMEs กับแนวความคิดทางการโฆษณา
 39. SMEs กับการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
 40. SMEs กับการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์
 41. การส่งเสริมการขาย 1
 42. การส่งเสริมการขาย 2
 43. การตั้งราคา 1
 44. การตั้งราคา 2
 45. การหาช่องทางการตลาดสำหรับ SMEs 1
 46. การหาช่องทางการตลาดสำหรับ SMEs 2
 47. การสร้างตราสินค้า และภาพพจน์ของสินค้า
 48. ปัจจัยต่างๆในการการสร้างแบรนด์ ของ SMEs
 49. การสร้างเครือข่ายทางการตลาดด้านการผลิตและการดำเนินการ
 50. การสร้างเครือข่ายทางการตลาดด้านการบริหารเครือข่าย
 51. การทำตลาดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
 52. การตลาดระหว่างประเทศ 1
 53. การตลาดระหว่างประเทศ 2
 54. การสร้างตลาดของสินค้าและบริการให้ประสบความสำเร็จ
 55. ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการส่งออก
 56. การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ SMEs
ทางทีมงานกำลังหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ SMEs เพื่อมานำเสนอเพิ่มเติมเรื่อยๆ รอติดตามต่อไปนะครับ
SMEs Plannet 2555

สนับสนุนโดย http://smesplannet.com/ อื่นๆ อีกมากมาย >> ติดต่อสอบถาม